top of page

NASZ ZESPÓŁ

JOANNA BORCZYK
ADWOKAT

Joanna od początku drogi zawodowej związana jest z szeroko pojętym prawem nieruchomości.

 

Doradza, w szczególności, w transakcjach zbycia nieruchomości, procesie budowlanym, przy umowach najmu, dzierżawy, w przedsięwzięciach związanych z problematyką nieruchomości dotyczących m.in. zmian własnościowych podmiotów – transakcje na udziałach/akcjach, transakcjach na aktywach przedsiębiorstwa, a także w zakresie finansowania transakcji nieruchomościowych, w szczególności poprzez emisję papierów dłużnych oraz w obszarze zabezpieczeń.

 

W ramach dotychczasowej praktyki obsługiwała zarówno firmy związane ściśle z branżą nieruchomości (deweloperów, firmy budowlane, podmioty z branży hotelarskiej), jak również inne podmioty gospodarcze (m.in. motoryzacyjne, mediowe, spa and wellness, hazardowe), świadcząc na ich rzecz kompleksową obsługę prawną.

 

Szeroką wiedzę z zakresu prawa, Joanna łączy z biznesowym, praktycznym podejściem do problemu oraz umiejętnością jego oceny z punktu widzenia przedsiębiorcy, które nabyła m.in. zasiadając w organach spółek kapitałowych (jako członek zarządu i członek rady nadzorczej). Powyższe pozwala na pełną i wieloaspektową ocenę sprawy oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta.

 __________________________________________________________________________

Joanna ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.  Od 2008 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Black LinkedIn Icon

Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, którym doradza w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Uczestniczy m.in. w procesach tworzenia i restrukturyzacji spółek, pomaga w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, udziela przedsiębiorcom wsparcia prawnego w codziennym ich funkcjonowaniu. Wyróżnia ją umiejętność godzenia celów Klientów i ich zamierzeń biznesowych z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Joanna, jako jedna z nielicznych w Polsce, specjalizuje się także w prawie hazardowym świadcząc usługi dla wiodącej na rynku spółki z branży hazardowej. Posiada ponadto praktykę w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w transakcjach najmu powierzchni komercyjnych.

Joanna reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w dwóch spółkach.

______________________________________________________________________________________

Joanna ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Akademia Spółek. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2008 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. 

JOANNA STRUBEL-KRAUS
ADWOKAT

  • Black LinkedIn Icon
JSK
bottom of page