top of page

NASZ ZESPÓŁ

JOANNA BORCZYK
ADWOKAT

Joanna od początku drogi zawodowej związana jest z szeroko pojętym prawem nieruchomości.

 

Doradza, w szczególności, w transakcjach zbycia nieruchomości, procesie budowlanym, przy umowach najmu, dzierżawy, w przedsięwzięciach związanych z problematyką nieruchomości dotyczących m.in. zmian własnościowych podmiotów – transakcje na udziałach/akcjach, transakcjach na aktywach przedsiębiorstwa, a także w zakresie finansowania transakcji nieruchomościowych, w szczególności poprzez emisję papierów dłużnych oraz w obszarze zabezpieczeń.

 

W ramach dotychczasowej praktyki obsługiwała zarówno firmy związane ściśle z branżą nieruchomości (deweloperów, firmy budowlane, podmioty z branży hotelarskiej), jak również inne podmioty gospodarcze (m.in. motoryzacyjne, mediowe, spa and wellness, hazardowe), świadcząc na ich rzecz kompleksową obsługę prawną.

 

Szeroką wiedzę z zakresu prawa, Joanna łączy z biznesowym, praktycznym podejściem do problemu oraz umiejętnością jego oceny z punktu widzenia przedsiębiorcy, które nabyła m.in. zasiadając w organach spółek kapitałowych (jako członek zarządu i członek rady nadzorczej). Powyższe pozwala na pełną i wieloaspektową ocenę sprawy oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta.

 __________________________________________________________________________

Joanna ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.  Od 2008 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Black LinkedIn Icon

Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, którym doradza w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Uczestniczy m.in. w procesach tworzenia i restrukturyzacji spółek, pomaga w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, udziela przedsiębiorcom wsparcia prawnego w codziennym ich funkcjonowaniu. Wyróżnia ją umiejętność godzenia celów Klientów i ich zamierzeń biznesowych z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Joanna, jako jedna z nielicznych w Polsce, specjalizuje się także w prawie hazardowym świadcząc usługi dla wiodącej na rynku spółki z branży hazardowej. Posiada ponadto praktykę w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w transakcjach najmu powierzchni komercyjnych.

Joanna reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w dwóch spółkach.

______________________________________________________________________________________

Joanna ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Akademia Spółek. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2008 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. 

JOANNA STRUBEL-KRAUS
ADWOKAT

  • Black LinkedIn Icon

Milena specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych, sądowo-administracyjnych i karno-skarbowych. Reprezentuje Klientów w skomplikowanych procesach dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego, w tym zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, roszczeń o zapłatę, odszkodowanie, a także sporów korporacyjnych.  

Milena świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych pomagając im w rozwiązywaniu problemów prawnych jakie pojawiają się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

W codziennej praktyce Milena stara się rozwiązywać sprawy na etapie przedsądowym w drodze polubownej. Dbając o zabezpieczenie interesów Klienta stawia na szybkie i skuteczne zakończenie sporu.

______________________________________________________________________________________ 

Milena jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W marcu 2017 roku złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

MILENA RZEMIENIAK-KIELIN
PRAWNIK

  • Black LinkedIn Icon

Agnieszka specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w problematyce związanej z procesem inwestycyjnym oraz obrotem nieruchomościami.

Swoje zainteresowania skupia ponadto na szeroko pojętym prawie ochrony środowiska. Agnieszka udziela między innymi pomocy prawnej przy planowaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska oraz przy nabywaniu terenów pod inwestycję w zakresie spełnienia warunków ochrony środowiska. Uczestniczy w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych, doradza prawnie w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Agnieszka zawsze poszukuje efektywnych rozwiązań prawnych, a sumienność i zaangażowanie w powierzone jej projekty przynosi wymierne rezultaty.

 

______________________________________________________________________________________

Agnieszka ukończyła Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest również absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego. W marcu 2017 roku złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

AGNIESZKA CZARNOCKA
PRAWNIK

  • Black LinkedIn Icon

W obszarze zainteresowań Amadeusza pozostaje prawo pracy, w szczególności w aspekcie prawnych form zatrudnienia oraz rozwiązywania stosunku pracy.

Amadeusz doradza Klientom z branży medialnej. Przygotowuje między innymi umowy o zlecenie emisji spotów reklamowych, spotów sponsorskich, telesprzedaży, emisji reklam internetowych, umowy o współpracy w zakresie kampanii reklamowych lub promocyjnych, umowy na organizację konkursu/loterii promocyjnych, umowy licencyjne oraz ocenia spoty sponsorskie, reklamy, audycje oraz produkcje telewizyjne i radiowe pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestniczy również w procesie kompleksowej obsługi spółek, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych, a także rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cechuje go dociekliwość oraz zaangażowanie. W swojej pracy poszukuje optymalnych rozwiązań zapewniając Klientom bezpieczeństwo prawne i osiągnięcie biznesowego celu.

______________________________________________________________________________________

Amadeusz ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

AMADEUSZ BORKOWSKI
PRAWNIK

  • Black LinkedIn Icon
JSK
AB
MRK
ACz
bottom of page